Het doel van kindertherapie

Het doel is dat het kind zich vrij voelt van belemmeringen en zich sterk voelt in zijn denken en handelen. Door de therapie vindt het kind zelf oplossingen en krijgt het kind handvatten aangereikt zodat hij een keuze kan maken hoe hij wil reageren in een bepaalde situatie. Hierdoor krijgt het kind meer invloed op zijn eigen psyche waardoor de ik-sterkte van het kind toeneemt. Dit geeft meer vrijheid.