Integratieve kindertherapie, wat is dat?

Integratieve Kindertherapie is een kortdurende psychotherapie voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar. In mijn volgende uitleg maak ik gebruik van “hij” wanneer ik over het kind spreek. Uiteraard bedoel ik hier ook “zij” mee.

Integratief
Het kind kan een probleem hebben, waardoor er een klacht naar buiten komt. Ik baken de klacht af tot een begrensd probleemgebied en help het kind verandering aan te brengen in dat specifieke probleemgebied. Deze verandering kan het kind integreren in het geheel. Ieder kind weet zelf wat hij nodig heeft. Het kind weet het, het kind kan het en het kind doet het. Het kind zal zich vrij voelen als hij zelf weet dat hij een keuze kan maken.

Verklaringsmodellen
Integratief betekent ook dat ik werk via zes verklaringsmodellen. Als kindertherapeut bekijk ik het kind vanuit verschillende invalshoeken, waarbij ik naar voren haal wat er voor het kind, op dit moment belangrijk is. De verklaringsmodellen zijn als volgt:

  • Het systeemtherapeutisch model ( de communicatie binnen het gezin en omgeving)
  • Het gedragtherapeutisch model ( aan- en afleren van gedrag, aanleren van vaardigheden)
  • Het ontspanningsmodel ( draaglast/draagkracht verhouding)
  • Het transpersoonlijk model ( wie ben je, zingeving en identiteitsvorming)
  • Het psycho-dynamisch model ( onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden verwerken)
  • Het medisch model ( welke lichamelijke processen spelen zich af)
Het kind wordt geactiveerd en gestimuleerd om een actieve positie in te nemen en zoveel mogelijk zelf het probleem aan te pakken. Door verantwoordelijk gedrag aan te leren, ontwikkelt het kind allerlei effectieve manieren die ook in geheel nieuwe situaties bruikbaar zijn. Een kinder- en jeugdtherapeut ondersteunt uw kind bij het omgaan met situaties en kan helpen om de balans terug te vinden en de klachten te verminderen.