Hoe werk het?

Zodra u uw kind aanmeldt bij de Boomhutpraktijk, dan ontvangt u een (eenvoudig) intakeformulier. Vervolgens maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Als ouder(s) beslist u zelf of u de eerste keer met of zonder uw kind komt. Het is fijn om te zien hoe uw kind reageert op de praktijkruimte en op de therapeut. Anderzijds heeft het soms de voorkeur voor ouder(s) om open te kunnen praten zonder dat het kind onnodig verdriet gedaan wordt. In dit eerste gesprek bespreken we de reden van aanmelding. Na afloop besluit ik in overleg met u of uw kind bij mij op de juiste plek is.
Binnen 1 a 2 weken ontvangt u de behandelovereenkomst en zodra de behandelovereenkomst ondertekend en in mijn bezit is kan er gestart worden. Meestal beginnen we met een 5-tal sessies. Hierin onderzoek ik hoe het kind in elkaar zit, hoe het kind met zijn/haar probleem omgaat enz.
Vervolgens maken we een afspraak met de ouders om het verdere verloop van de behandeling te bespreken.

Kindertherapie is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat het kind in de therapieruimte vertelt vertrouwelijk is, bij grote uitzondering als blijkt dat een kind gevaar loopt. Ik bespreek wel het procesverloop met de ouders.

Binnen Integratieve Kindertherapie is het uitgangspunt dat de kindertherapeut ziet, welke therapievorm aansluit bij de gedachtewereld, hulpvraag en eigenheid van het kind.
Het doel is dat uw kind zichzelf beter leert kennen en steviger in zijn schoenen komt te staan. Uw kind leert omgaan met zijn probleem(en) en komt zelf (of samen met mij) tot een oplossing voor het probleem. Een kinder- en jeugdtherapeut ondersteunt en begeleidt uw kind bij het omgaan met situaties en kan helpen om de balans terug te vinden en de klachten te verminderen. Uiteraard wordt de keuze (Cognitieve gedragstherapie, speltherapie, creatieve therapie, exposuretherapie) en inhoud van de therapie gebaseerd op de hulpvraag en op de persoonlijke interesses van het kind.

Het kan bijvoorbeeld goed zijn dat uw kind een voorkeur heeft voor non verbale interventies zoals tekenen, verkleden, muziek, spelletjes etc. Maar soms werk ik ook met visualisaties, rollenspellen, metaforen, sprookjes en/of therapeutisch spel. Ook gebruik ik allerlei soorten speelgoed en materialen, die bij de belevingswereld van het kind passen, waarbij het kind actief of passief veranderingen aan kan brengen in zijn of haar binnenwereld
Daarbij ben ik, als kindertherapeut, een instrument voor het kind dat hij in kan zetten om zijn doel te bereiken. Het kind is op bewust en onbewust niveau bezig.

Ik zorg ervoor dat de persoonlijke interesses, gewenste doelen en de mogelijkheden van het kind geïntegreerd worden, tot therapeutische sessies 'op maat' met maximaal resultaat. U kunt uw kind zelf aanmelden zonder doorverwijzing.
Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden eisen gesteld aan de manier waarop ik met uw gegevens om ga. Ik streef er naar om aan de gestelde vereisten in de AVG te voldoen. U kunt er hier meer over lezen.