Sport en spel;Training ‘Survivalkidz’

Sport- en speltraining

‘Survivalkidz’ is een training voor ALLE kinderen die van sporten houden en vaardigheden willen leren. Deze trainingsmethode is ontstaan omdat in de praktijk blijkt dat kinderen het best leren als ze enthousiast over iets zijn. Voor veel kinderen is dit sport en spel. Daarnaast is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat de combinatie van beweging, theorie en muziek zorgt voor nieuwe verbindingen in de hersenen. Sport en spel lenen zich daarom uitstekend als leermiddel. Kinderen kunnen direct oefenen met andere kinderen op verschillende gebieden waaronder grenzen aangeven, sociale vaardigheden, omgaan met boosheid, ondersteuning bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Deze training heet niet voor niet Survivalkidz. Ze krijgen handvaten mee waar ze de rest van hun leven profijt van kunnen hebben. Handvaten voor de moeilijke momenten in hun leven, maar ook om deze momenten waar mogelijk te beperken. Survivalkidz is een leerzame en leuke training voor iedereen!!!

Waarom?

Als je je lichamelijk sterk voelt, dan voel je dit meestal psychisch ook zo. De huidige maatschappij vraagt nogal wat van onze kinderen. Verwacht wordt dat ze kunnen functioneren in verschillende contexten zoals school, thuis en in de toekomst werk. Maar wat als mensen voortdurend over je grenzen gaan, of dat mensen je gaan vermijden of pesten omdat je niet goed kan omgaan met boosheid? Of wat als je moeite hebt met vaardigheden die door anderen juist worden ervaren als ‘sociaal’. Dit kan leiden tot grote problemen als gepest worden, eenzaamheid en uitsluiting. Als ouder gun je je kind een zo’n fijn mogelijk leven. Daarbij hoort ook de toerusting om te leren omgaan met verschillende soorten situaties. En hoe mooi is dat als jouw kind dat kan leren terwijl hij ook nog eens veel plezier heeft erin! Ik gun ieder kind deze survivaltraining. Het versterkt niet alleen lichamelijk gezien, maar ook psychisch (hetgeen van belang is voor een goed zelfbeeld. Een positief zelfbeeld is de basis voor een fijn en prettig leven.

Voor wie

Voor alle kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar en die van sport en spel houden en daarnaast vaardigheden willen leren.De training wordt in kleine groepjes gegeven en ingedeeld op leeftijd.

Wanneer en waar

Op maandag –en woensdagmiddagen in de Boskern in Hoofddorp (wijk Overbos). De training bestaat uit 10 bijeenkomsten. De startdatum van de eerstvolgende training is januari 2019.

Kosten

De sport- en spel training wordt vanuit de aanvullende zorgverzekering per trainingssessie volledig vergoedt. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, vraag mij naar de mogelijkheden voor een aangepast tarief. Ieder kind heeft ten slotte recht op hulp!
 
Werkvormen

Sport en Spel in combinatie met thema’s als grenzen aangeven; omgaan met boosheid; fysieke en lichamelijke weerbaarheid (sterk voelen), zelfbeeld en sociale vaardigheden(omgaan met anderen). Ook maken we veel gebruik van muziek.

  Opbouw bijeenkomst

 • Persoonlijk welkom!
 • Warming up; fysieke beweging
 • Thema van de dag bespreken
  - Thema ’s zijn grenzen, boosheid, sociale vaardigheden en zelfbeeld (er kan ruimte gecreëerd worden voor een extra onderwerp indien nodig)
  - Uitwisselen van kennis en ervaringen
  - Oefenen d.m.v. spel
 • Korte pauze met drinken en iets lekkers
 • Lekker sporten a.d.v. het dagthema -persoonlijke interesses van uw kind worden daarin meegenomen.
 • Persoonlijke afsluiting