Vergoeding

PGB

Persoonsgebonden Budget

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw zorgverleners en begeleiders uit, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Meer informatie vindt u op www.pgb.nl.

ZV

Zorgverzekering

Ik ben aangesloten bij de beroepsVereniging van & voor Kindertherapeuten (VvvK), hierdoor worden de kosten van de begeleiding door verschillende zorgverzekeraars vergoed. Of en in welke mate u in aanmerking komt voor een vergoeding is afhankelijk van uw verzekering en de voorwaarden van uw aanvullende pakket. De begeleiding valt meestal onder de noemer alternatieve geneeswijzen en soms onder psychologische hulp. Voor een overzicht van de vergoedingen in 2018 klikt u hier.

Graag wijs ik u op de mogelijkheid de gemaakte kosten voor kinder- en jeugdtherapie af te trekken bij de belastingaangifte onder de post bijzondere ziektekosten of terug te vragen bij de gemeente als uw inkomen op bijstandsniveau ligt. Het “rugzakje” en de sociale verzekeringsbank bieden in bepaalde gevallen budget. Voor scholen is het mogelijk diensten te betalen met het rugzakje of budget voor samen naar school. Voor instellingen en bedrijven gelden aangepaste tarieven. Op aanvraag wordt een vrijblijvende offerte opgesteld.